Tô Lâm đã khống chế được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một trợ lý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã báo tin như thế.

Không có nhận xét nào

Đăng nhận xét

Trang chủ